Setkávání mladých - Jugendtreff

„Jugendtreff“ je od roku 1991 zařízením města Schwandorf pro mladé lidi. V otevíracích hodinách funguje jako místo, kde se děti a mladí mohou nenuceně potkávat a využívat bezplatně nabízených možností trávit volný čas. Například mohou v domě mimo jiného hrát biliard, kicker nebo na X-Boxu, prostě poslouchat hudbu nebo se jen setkat s přáteli.

V novém vnějším zařízení se nachází hřiště na streetbasket a badminton. Také je zde k dispozici stolní tenis a provazochodecké lano. Na nové terase je možné užívat si volného času s pohledem na řeku Naab.

Navíc nabízí Jugendtreff rozmanitý program kurzů, workshopů, přednášek na zajímavá témata, prevenční projekty jako např. oceněné projekty „Silně proti násilí“ a skvělé koncerty.

Vzniká tak možnost pro každou regionální skupinu vystoupit v Jugendtreffu, upozornit na svůj um a získat první zkušenosti z pódia. Větší hudební podniky se konají v klubu Sperl Stadel ve Fronbergu nebo open-air, jako např. při měšťanském festivalu na náměstí Adolf-Kolping-Platz nebo v městském parku. 

NABBA DABBA DOO ... a můžeš skotačit!

NABBA DABBA DOO jsou 2000 m2 herní a zábavní senzace v zastřešeném areálu pro všechny male I velké děti.

Nabbi říká: „Bydlím v nejkrásnějším, nejveselejším a největším dětském pokoji, který si může kdo představit. Jako dinosaurus s nekonečně dobrou náladou to sice nemám pořád lehké, ale přesto se mi podaří rozesmát všechny děti, ale i ty nejbručounštější dospělé.“

Gymnázium Carla Fridiga Gausse

Vzájemné ocenění, tolerance a respekt pro nás představují základní hodnoty k plnění našich výchovných a vzdělávacích cílů.

Abychom mohli našim žákům a žákyním poskytnout co nejlepší podporu, spolupracují naši učitelé s žáky a jejich rodiči ve vzájemné důvěře. Toto cílevědomé spolupůsobení pomáhá našim dětem a mládeži získávat kompetence, rozvíjet vědomosti, dovednosti a kreativitu a projevovat své osobnosti.

V této významné části života našich žáků je naším úkolem je dovést k vědomí odpovědnosti, jednotlivě je podporovat, pomoci jim správně nastavit své životní hodnoty a v budoucnu nalézt své místo ve společnosti jako schopní, dospělí občané.

Školka sv. Anny

Nejdůležitější pro nás je podporovat děti v jejich individuálním vývinu a rozvíjet jejich schopnost navazovat vztahy s ostatními lidmi, Bohem a životním prostředím.

Našim nejpřednějším cílem je samostatnost odpovídající věku dítěte, jak při zacházení s materiály, tak v konfliktech, pocitech a potřebách. Přitom získávají osobní vlohy, vnímání a postřeh dětí spolehlivé základy. 

Přípravou rozmanitých materiálů chceme vytvořit rámec pro rozvoj fantazie a kreativity. Klademe velký důraz na to, aby děti prožívaly rozmanitost přírody, vnímaly její materiál v průběhu roku a chránili ji. Skupinové nabídky a projekty jsou vyvíjeny společně a s dětmi se také domlouvají. Pracujeme podle bavorského vzdělávacího a výchovného plánu.

Je pro nás důležité, aby děti poznávaly Ježíše a jeho poselství v souvislosti s náboženskými svátky v průběhu roku. Děti by měly přiměřeným způsobem prožívat farní společenství jako místo, kde je možné společně žít vírou v Boha. Proto má spoluutváření a společné slavení bohoslužeb farního společenství s dětmi ze školky a jejich rodiči značný význam.

Děti přeměřené svému vývinu přejímají spoluzodpovědnost za tvorbu každodenního programu a spolužití ve vzájemné pozornosti a toleranci.

Všechny děti mají zvláštní požadavky. Je jedno, jestli jsou postižené nebo ne. Je pro nás samozřejmostí, že všechny děti tráví čas ve školce společně. Kromě toho zohledňujeme s pomocí naší sociální pedagožky individuální potřeby dětí a využíváme podporu naší oborové služby.

V rámci této celostní výchovy se orientujeme na silné stránky jednotlivých dětí a na jejich potřeby pomoci ke svépomoci. Také bereme vážně jejich slabé stránky a podporujeme je v jejich překonávání. Dítě u nás prožívá bezpečnou atmosféru celostní výchovy.

Naše týmová práce stojí na otevřenosti, spoluúčasti a vzájemnosti. Naše individuální schopnosti a znalosti z pravidelných školení chceme přenášet do naší práce.

Klademe velký důraz na komunikační základnu mezi zřizovatelem školky, jejím týmem a rodiči. Důvěra, otevřenost a respekt jsou základem efektivní spolupráce. Chceme rodiče v jejich výchově podporovat.