Lebenstraum und Arbeitsraum

Top-Jobs in Ostbayern

Finde deinen Traumjob

Vyloučení odpovědnosti

Odpovědnost na obsa

Ačkoliv se snažíme o aktuálnost, úplnost a správnost obsahu našich stránek, nemůžeme v tomto směru převzít žádnou odpovědnost. Podle § 7 Odst. 1 spolkového zákona o informačních a komunikačních službách (TMG) jsme jako poskytovatel služeb odpovědni za obsah svých webových stránek.

Povinnost monitorovat zprostředkované či uložené cizí informace ovšem zákon neukládá (§§ 8-10 TMG). Jakmile nám vejde ve známost porušení zákona, budou dotyčné obsahy neprodleně odstraněny. Odpovědnost v tomto smyslu však přebíráme teprve okamžikem, kdy nám konkrétní porušení zákona vejde ve známost.

Odpovědnost za odkazy

Naše stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran. Na obsah stránek, na které přímo či nepřímo odkazujeme, nemáme žádný vliv. Za správnost obsahů je vždy zodpovědný daný poskytovatel či provozovatel, proto v této souvislosti nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Stránky třetích stran jsme k okamžiku vytvoření odkazu kvůli možným porušením zákona překontrolovali. V okamžiku vytvoření odkazu nebyla rozpoznatelná jakákoliv porušení zákona. Trvalý přezkum veškerých obsahů stránek, na které odkazujeme, bez skutečných indicií o možném porušení zákona nejsme schopni vykonávat. Pokud nám porušení zákona vejde ve známost, dané odkazy ihned odstraníme.

Autorská práva

Obsahy a díla zhotovené provozovatelem těchto webových stránek podléhají autorskému právu. Veškeré příspěvky třetích stran jsou označeny jako takové. Množení, zpracovávání, šíření a jakékoliv využívání obsahu stránek nad rámec autorského zákona vyžaduje písemný souhlas příslušných autorů či tvůrců. Kopie těchto stránek jsou povoleny jen pro osobní účely, nikoliv pro komerční účely.

Ochrana dat

Za bezpečnost přenosu dat po internetu nemůžeme převzít žádné záruky, zejména při přenosu dat e-mailem vzniká nebezpečí přístupu třetích stran.

V případě sběru osobních či obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy) na našich stránkách probíhá získání takových údajů vždy na bázi jejich dobrovolného sdělení ze strany uživatele. Je-li to technicky možné a přijatelné, je možné uplatnění a platby všech nabízených služeb provést také bez sdílení údajů tohoto druhu, potažmo zadáním anonymizovaných údajů či pseudonymů.

Použití kontaktních informací v tiráži pro reklamní účely třetích stran se tímto výslovně zakazuje. Provozovatel si ponechává právo v případě zaslání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů podniknout důrazné právní kroky.

Právní působnost tohoto Vyloučení odpovědnosti

Shora uvedené Vyloučení odpovědnosti je součástí internetové nabídky, která na tuto stránku odkazuje. Pokud některá pravidla či formulace Vyloučení odpovědnosti jsou či stanou se neplatnými, zůstávají zbývající pravidla ve svém obsahu nadále nedotčeně v platnosti.

Zdroj: anwalt-seiten.de