Home » Region východního Bavorska » Příroda » Přírodní park Hornofalcký les

Přírodní park Hornofalcký les

Hornofalcký les je tvořen horským jádrem z žuly a ruly. Ty patří k nejstarším krajinotvorným horninám. Hornofalcký les je součástí hercinské horské oblasti v centrální střední Evropě, která zahrnuje oblast od Smrčin přes Český les až k Pasovu a dolnímu Bavorskému lesu. Uvnitř tohoto velkého komplexu má Hornofalcký les svou specifickou a charakteristickou přírodní zvláštnost, která jej od zbylých částí odlišuje.

Svůj domov v Přírodním parku nachází také obzvláště vzácná rostlinná společenství, jako jsou orchidejové a hořcové louky. Kvůli četným místům v okrajových polohách pro zemědělství zabírají hojně využívané a tím pro krajinu i pro ochranu přírody obzvlášť významné nivy.

Rybníkářská oblast Charlottenhof

Rybníkářská oblast Charlottenhof je druhou největší chráněnou oblastí v Horním Falcku a vyznačuje se svou krajinnou malebností, velmi cennými rostlinnými porosty, především ale svým výjimečným významem jako líhniště, zastávka a odpočívadlo na sta druhů převážně tažných ptáků (např. orla říčního, orla mořského, čápa černého, kormorána či kulíka říčního).

www.naturpark-opf-wald.de

Močál Kulzer Moos

Na výletu Prackendorfským a Kulzským močálem se můžete dotknout živelného bažinného lesa a nahlédnout do tajemných slatinných vod. Je zde k nalezení množství vzácných zvířat a rostlin a k zažití mnoho, co stojí za to vědět o dřívějším využívání této chráněné krajinné oblasti.

www.naturpark-opf-wald.de

Údolí potoka Taubenwiesbach

Taubenwiesbach se pod Eixendorfskou přehradou vlévá do řeky Schwarzach. Zde začíná naučná stezka okolo lesa, která informuje o druzích stromů, které se zde vyskytují, a o dalších tématech o lesu. Při prohlídce jsou blíže osvětleny zvláštnosti tohoto habitatu a neobvyklá spolupráce nejrůznějších zúčastněných stran při proměně tohoto projektu ochrany přírody.

www.naturpark-opf-wald.de

Hora Jugenberg

V přírodním parku Předního Bavorského lesa je hora Jugenberg se svými 610 metry výrazným orientačním bodem u Nittenau. Od místa setkání v Hof am Regen pokračuje vycházka nejprve přes Gunt do Eckartsteuth. Cestu až na vrcholek lemují kamenné sochy. Díky osvětlení se znovu a znovu nabízí překrásný výhled na údolí Regental a směrem na město Nittenau. Po asi dvouhodinové chůzi se lze dle vlastního uvážení poutníků zastavit na svačinu nebo si prohlédnout palírnu, kterou provozují zemědělci z okolí Jugenbergu.