Lebenstraum und Arbeitsraum

Top-Jobs in Ostbayern

Finde deinen Traumjob

Hornofalcký Dům umění

Hornofalcký Dům umění ve Schwandorfu sjednocuje Dům I s Mezinárodním domem umění, jehož lesk dosahuje až za hranice.

V Domě umění I je v historických pokojích Vily Kebbel vystaveno moderní umění. Je zde také k nalezení Hornofalcká okresní sbírka a ve sklepě se nachází grafická tisková dílna (litografie, leptání), která je zájemcům za úplatu k dispozici.

V Mezinárodním domě umění, stojícím přímo v parku vedle Domu I, se potkávají výtvarní umělci, spisovatelé a skladatelé, aby žili a tak pracovali v klidném prostředí. Ke konci pobytu je veřejnosti umožněno zhlédnout práci a hotová díla hostujících umělců.

Dny Konrada Maxe Kunze

Dny Konrada Maxe Kunze jsou kulturním a hudebním festivalem, kterým si město Schwandorf každoročně připomíná svého velkého syna a podtrhuje jeho význam pro důležitou část bavorské zemské a kulturní historie. Dny Konrada Maxe Kunze se rozumí měšťanský festival, který pořádají převážně schwandorfští občané a kulturní instituce, aby poukázali na to, jak velký kulturní potenciál se skrývá i v tak relativně malém městě jako je právě Schwandorf.

www.konrad-max-kunz-tage.de

donumenta e.V.

Donumenta e.V. (registrovaný spolek) realizuje již přes deset let mezinárodní projekty kulturní, vědecké a umělecké spolupráce mezi Německem a podunajskými zeměmi.

Inspirováni Dunajem jako proudem, který rozpohybovává lidi, věci i myšleny v čase i prostoru, zve donumenta od roku 2003 umělkyně, umělce a kurátory všech odvětví a řemesel, pokaždé z jednoho státu, kterým protéká Dunaj, spolu s partnery v Německu, aby představili aktuální pozici vizuálního a zobrazovacího umění i kulturního diskursu ve své zemi.

V roce 2003 se denumenta věnovalo umění a kultuře na Ukrajině. V roce 2004 se denumenta zaměřilo na umělce minulosti z Moldavské republiky. V roce 2005 následovalo Bulharsko, 2006 Rakousko, 2007 Rumunsko. V roce 2008 bylo středem zájmu Chorvatsko, 2009 Slovensko. V roce 2010 byla v hledáčku aktuální umělecká scéna Maďarska, a v roce 2011 tehdejší umělecké proudy ze Srbska.

Program čítá rostoucí počet akcí různých formátů: až dvacet výstav, koncertů, čtení, přednášek, divadelních a současná taneční představení skýtá možnost zažít tendence nových uměleckých scén střední a jižní Evropy, reflektovat na otázky spojené s kolektivní identitou a setkávat se s jinými kulturami.

Prezentacemi vynikajících mezinárodních uměleckých osobností ze všech zemí dunajského povodí rozšířil donumenta 2012 horizonty své evropské kulturní působnosti.

www.donumenta.de

 

Východoněmecká galerie

Umělecké fórum Východoněmecké galerie v Řeznu je vynikajícím uměleckým muzeem východního Bavorská a nad to je speciálním muzeem s jedinečným posláním v rámci spolkové republiky. Chráníme umělecké dědictví, které bylo kdysi formováno Německem v kulturním prostoru východní Evropy. Naši sbírku tvoří umělci mezinárodního významu od Corintha a Kollwitze po Polkeho a Sieverdinga.

www.kunstforum.net