Lebenstraum und Arbeitsraum

Top-Jobs in Ostbayern

Finde deinen Traumjob

Hornofalcká jezerní oblast

Hornofalcká jezerní oblast je dokonalým rekreačním regionem pro každého, kdo se rád oddává vodním radovánkám: koupání, vodáctví, vodní lyže, jachtaření, surfování, potápění – největší východobavorská jezera, nesčetné rybníky a idylické říčky toto vše umožňují.

K tomu hrůzné strašidelné hrady, působivé slavnostní hry a všelijaká muzea. Na naší vizitce stojí velké okresní město Schwandorf, města Neunburg vorm Wald a Nittenau, trhy v Bruck in der Oberpfalz a Schwarzenfeldu, stejně jako obce Bodenwöhr, Steinberg am See a Wackersdorf. Spolu s našimi partnery, spolkovým okresem Horní Falcko a zemským okresem Schwandorf vytváří Hornofalckou jezerní oblast.

Pingartenský Porfýr

Je to nejkrásnější bavorský Geotop č. 6. Geotop „Někdejší kamenolom pingartenského porfýru“ odhaluje „Erzhäuserskou arkózu“: v čase pozdního permu navrstvené záplavové sedimenty bohaté na živec, které jsou zčásti žíhané fluoridovými a barytovými vrstvami.

Tato hornina získala záměnou s podobně vypadající vulkanickou horninou nesprávné jméno pingartenský „porfýr“.

www.bodenwoehr.de

Hnědé uhlí

Bavorský nejkrásnější Geotop č. 99. V oblasti Wackersdorfu a Steinbergu am See se až do 80. let 20. stol. ve velkém denním odbytu těžilo hnědé uhlí. Jedno z posledních dostupných ložisek hnědého uhlí se nachází jižně od Wackersdorfu na okraji někdejší „západní štoly“. Zde byl také odhalen asi 100 m široký a 10 m vysoký typický sled vrstev hnědého uhlí.

Uhlonosné vrstvy jsou mírně nakloněné vložené mezi pískovcem a jílem, kvůli kterým se původně těžilo. Místy se objevují mocné hnědouhelné sloje s velkými kusy uhlí, které si zachovává původní dřevěnou strukturu.

www.vg-wackersdorf.de