Party!

V této zemi se něco děje! Nudu v našem regionu neznáme. A proto je nabídka tak široká. Ať už v klubech jednotlivých měst, na mnoha slavnostech, koncertech a festivalech, nebo jednoduše na břehu jezera. Užijte si západ slunce, noc může začít!

Řezenský jarmark

Řezenské jarmarky mají dlouhou tradici, kterou lze vystopovat až do 10. století.

Tato etapa se zachovala, neboť se na řezenských jarmarcích v roce 1800 něco změnilo. Oba jarmarky byly tehdy pořádány poblíž náměstí Neupfarrplatz. Město dalo stánky k dispozici samo. K prodeji zboží přibyly pouťové atrakce a kolotoče k obveselení návštěvnic a návštěvníků, které umístili na Kornmarkt. V roce 1875 se ale magistrát města z finančních důvodu usnesl, že už neude jarmarky pořádat. Z jarmarků už pak žádné zisky nemohly být.

Avšak díky tomu, že od roku 1389 se konaly jarmarky také ve čtvrti Stadamhof, která patřila k Bavorsku, nebyla tradice jarmarečních aktivit v Řeznu přerušena. Jarmarky v Stadtamhof zažily silný rozmach, jelikož se trhy ve svobodném říšském městě Řeznu nekonaly. Připojením Stadtamhofu v roce 1924 se ze stadtamhofských trhů staly trhy řezenské. V ruce 1972 musely jarmarky opustit původní Náměstí Platz Am Protzenweiher kvůli výstavbě kanalizace. Zůstaly ale stále ve Stadtamhof a pořádají se nadále v květnu a v osvědčené zářijové kombinaci se zábavním a prodejním trhem, který pořádá město Řezno.

www.regensburg.de

Bavorský Jazzový víkend

Když se do Řezna sjedou jazzoví hudebníci a milovníci jazzu, aby společně s obyvateli města oslavili „Rodinnou oslavu bavorských jazzmanů“, jde cítit, že Jazzovým víkendem se dosáhne mnohem více, než jaký byl jeho původní cíl, zaplnit historické centrum města uměleckým životem.
Architektonické dědictví města je již dávno zcela samozřejmě vtaženo do dění. To je možné, jen protože se všichni zapojení zcela nasadí pro Jazzový víkend, který si dal za cíl bavit obyvatelstvo a kulturní turisty bezplatným a přesto umělecky plnohodnotným programem živé hudby.

www.bayerisches-jazzweekend.de

Hudební park Wackersdorf

Vedle výjimečné architektury a jedinečné atmosféry jsou to zejména naši hosté, kdo stále přispívají k tomu, že je noc v Hudebním parku vždy nezapomenutelným zážitkem.

www.musikpark-wackersdorf.de