Lebenstraum und Arbeitsraum

Top-Jobs in Ostbayern

Finde deinen Traumjob

Zámky

Zámky ve východním Bavorsku – nejznámějším je řezenský hrad Thurn-Taxis. Ten je větší než Buckinghamský palác a stává se každoročně dějištěm slavností a rozmanitých trhů v létě a romantických vánočních trhů v zimě.

Ale i za branami Řezna nalezneme množství zámků: od zámku v Neuburg vorm Wald přes zámek ve Fronbergu až k zámku v Pirkensee. Na mnoha dalších historických místech se v létě konají četné slavnosti a divadelní představení, zatímco v zimě se region ponoří do reje bezpočtu romantických vánočních trhů.

Thurn-Taxis

Právě zde nacházeli místo posledního odpočinku významní světci jako sv. Jimram a Wolfgang, stejně jako císaři z dynastie Karlovců, bavorští vévodové a řezenští biskupové.

Emmeramerská křížová cesta pochází z 11. až 14. století, bazilika byla 18. století rozsáhle barokizována a patří k nejvýznamnějším kostelům v Evropě. Klášterní komplex utvářeli proslulí umělci jako sourozenci Asamovi a významní stavitelé jako Leo von Klenze.

Nechte se unést prohlídkovou trasou zámkem. Zažijte tisíciletou klášterní tradici a jděte po stopách poutavých dějin mnichů, vyslanců a aristokratického života.

www.thurnundtaxis.de