Historie

Východní Bavorsko prožilo pohnutou historii. Od raných osídlení v dobách Římské říše přes vévodství Wittelsbachů, husitské války a třicetiletou válku až ke vzniku Východobavorského království.

Ještě dnes jsou k vidění mnozí svědci toku staletí: v celém regionu jsou takovými pamětníky hrady, zámky a kláštery. V neposlední řadě o této historii svědčí Řezno, které je součástí Světového kulturního dědictví.

Hrady

Středověk zanechal v krajině početné objekty podél řek.Další informace

Zámky

Zemští pánové a šlechticové s jejich bydlišti a vládními sídly ...Další informace

Muzea

Dějiny na dotek najdete ve východním Bavorsku …Další informace