Home » Region východního Bavorska » Kultura » Česko-bavorské kulturní a informační středisko

Česko-bavorské kulturní a informační středisko

Železná opona padla a východní Bavorsko mělo hranice ke svému českému sousedovi otevřené. V uplynulých desetiletích od otevření hranice vyvstaly četné možnosti, začala ale také vzájemná kulturní výměna. Kulturní informace obou zemí se stávaly stále významějšími, a shromažďuje je pro oba regiony Česko-bavorské kulturní a informační středisko (Centrum Bavaria Bohemia, CeBB) ve Schönsee.

Dnes již nabízí četné akce samotné CeBB: od přednášek přes výstavy až po workshopy. V jediné internetové databance se tak shromažďují informace o kulturních akcích v regionu na obou stranách hranice.