Ochrana údajů

Ochrana údajů

Tyto webové stránky používají Google Analytics, analytický nástroj společnosti Google Inc. (”Google”). Google Analytics používá tzv. ”Cookies”, textové soubory, které jsou ukládány na váš počítač a umožňují analýzu způsobů, kterými náš web využíváte. Informace o vašem užívání webových stránek získané prostřednictvím Cookies jsou zpravidla přeneseny na Server Google v USA a tam uloženy.

V případě aktivace IP-anonymizace na našich webových stránkách bude však vaše IP adresa Google v rámci členských států EU nebo dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejdříve zkrácena. Jen ve výjimečných případech bude plná IP adresa přenesena na Server Google v USA a zkrácena až tam.

Podle zadání správce těchto webových stránek použije Google tyto informace k vyhodnocování vašeho způsobu užívání stránek, k sestavení zpráv o aktivitách na stránkách a k poskytování dalších služeb pro správce webových stránek, spojených s  používáním těchto stránek a Internetu. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics  nebude spojována s ostatními údaji Google. Ukládání Cookies můžete zamezit odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče, avšak upozorňujeme, že v takovém případě je možné, že nebudete schopni plně využívat všech funkcí těchto webových stránek.

Mimo to můžete zamezit sběru údajů pro Google, které jsou generovány pomocí Cookies a týkají se vašeho používání těchto webových stránek (vč. vaší IP adresy), a zpracování těchto údajů Googlem, když si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul pro váš prohlížeč, který je dostupný na následujícím odkazu: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=en).

Bližší informace o podmínkách použití a ochraně údajů v Google Analytics naleznete na https://www.google.com/analytics/terms/cz.html nebo na http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Upozorňujeme, že na našich webových stránkách jsou Google Analytics rozšířeny o kód „gat._anonymizeIp();“, aby byl zaručen anonymizovaný sběr IP adres (tzv. IP-Masking).

Facebook Pixel

Diese Webseite verwendet das Facebook Custom Audience Verfahren. Dabei wird ein Pixel von Facebook auf unserer Webseite implementiert. Dadurch werden pseudonymisierte Nutzerprofile erstellt, die durch Facebook erkannt werden. Facebook nutzt diese Informationen für individualisierte Werbung. Über diesen Pixel wird beim Besuch unserer Webseite eine direkte Verbindung zu den Facebook-Servern hergestellt. Dabei wird an den Facebook-Server übermittelt, dass Sie unsere Website besucht haben und Facebook ordnet diese Information Ihrem persönlichen Facebook-Benutzerkonto zu.Die pseudonymisierten Nutzungsprofile werden nicht mit personenbezogenen Daten des Nutzers zusammengeführt.

Der Nutzer der Webseite wird über die Datenerhebung bei Aufruf der Website informiert. Dabei kann der Nutzer der Erhebung widersprechen (Opt-Out-Verfahren).